Rhodri Trefor

RhodriTrefor

PA GYMERIAD WYT TI’N CHWARAE?

Dwi’n chwarae y cymeriad MADOG. Er mae stori am daith Madog ydyw mae nifer fawr o gymeriadau diddorol eraill….Cawn ddychmygu sut beth byddai bod ar long am gyfnod hir gyda chriw o bobol a sut bydda nhw yn ymateb i’w gilydd. 

OEDRAN:  30

BLE CAWSOCH CHI EICH MAGU?  Rhosmeirch ger Llangefni ar Ynys Môn

PA YSGOL GYNRADD AC UWCHRADD FUOCH CHI YNDDYNT?Ysgol y Graig Llangefni ac Ysgol Gyfun Llangefni.

SUT CAWSOCH CHI EICH YSBRYDOLI I WEITHIO YN Y BYD THEATR?Ymuno gyda’r Theatr lleol pan yn fychan sef Theatr Fach Llangefni. Dechrau yn gwneud pantomeim Nadolig. Llawer o chwerthin a lot fawr o hwyl. Mwynhau gweithio gyda oedolion a sylweddoli bod modd bod yn wirion hyd yn oed yn fy henaint!!

PA BROFIADAU ERAILL YDECH CHI WEDI CAEL YN Y BYD THEATR YNG NGHYMRU?

Wedi gweithio gyda sawl cwmni arall megis Bara Caws, Fran Wen, Cwmni 3D yn gwneud ystod eang o gynyrchiadau. Fy mhrofiad cyntaf o weithio yn broffesiynol oedd gyda Theatr Bara Caws yn gwneud y ddrama ‘Dewis Dewis Dau ddwrn’ gan Siân Summers.

PROFIAD BLAENOROL O WEITHIO GYDA ARAD GOCH?

Wedi gweithio ar sawl cynhyrchiad gyda Arad Goch. Y ddrama sydd yn glynu yn y cof yw ‘Tafliad Carreg’. Drama heriol oedd yn adrodd hanes dau fachgen a daflodd garreg oddi ar bont gan achosi farwolaeth dyn arall. Rwyf yn cael y cyfle i gyd weithio gyda’r actor arall oedd yn y cynhyrchiad gyda fi sef Iwan Charles. Edrych ymlaen yn arw!

SUT YDECH CHI’N TEIMLO AM GAEL BOD YN RHAN O GYNHYRCHIAD CYMRAEG MWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH?

Dwi’n hynod o gyffrous am wneud y cynhyrchiad yma!! Ac yn teimlo yn freintiedig iawn i fod yn rhan ohono. Mae’r criw i gyd i weld yn cael ymlaen yn dda. Pawb yn cyd weithio a phawb yn edrych ymlaen i ddechrau’r daith! Hwre!!

PAM DDYLAI POBL DDOD I WELD MORDAITH ANHYGOEL MADOG? 

Wel…Pam na ddylai chi ddod? Mae’r set yn anhygoel, mae’r stori’n wych, llawer o chwerthin, llawer o gyffro!!! Y sioe perffaith ar gyfer y teulu i gyd….Dewch yn llu!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s