Osian Rhys

Geraint Todd Photography

PA GYMERIAD RYDECH CHI’N CHWARAE?

Wmffra, sy’n forwyr chwerw ag anfodlon i newid. Mae e wastad yn edrych yn negyddol ar y byd.

OEDRAN: 26

BLE CAWSOCH CHI EICH MAGU? Yng Nghaerfyrddin

PA YSGOL GYNRADD AC UWCHRADD FUOCH CHI YNDDYNT?

Ym, Ysgol Bro Myrddin am tamed bach. Wedyn Coleg Sir Gar.

BLE YDECH CHI’N BYW AR HYN O BRYD?

Caerfyrddin

SUT CAWSOCH CHI EICH YSBRYDOLI I WEITHIO YN Y BYD THEATR?

Dwi wastad wedi bod yn llawn egni.  A ffindes i bod y byd drama yn rhoi lle i mi ddefnyddio’n egni er mwyn diddanu.

PA BROFIADAU ERAILL YDECH CHI WEDI CAEL YN Y BYD THEATR YNG NGHYMRU?

Rwyf wedi gweitho ‘da Theatr Na Nog, Cwmni’r Fran Wen a Chanolfan y Mileniwm.

PROFIAD BLAENOROL O WEITHIO GYDA ARAD GOCH:

Hwn yw fy sioe cyntaf!

SUT YDECH CHI’N TEIMLO AM GAEL BOD YN RHAN O GYNHYRCHIAD CYMRAEG MWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH?

Wel mae’r set yn edrych yn wych! Mae’n lliwgar a dynamig.  Rwy’n edrych ymlaen at gael perfformio’r sioe yn fy nhref enedigol, Caerfyrddin.

PAM DDYLAI POBL DDOD I WELD MORDAITH ANHYGOEL MADOG?

Mae egni i’r sioe a chymeriadau amrywiol fydd yn creu gwefr drawiadol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s