Christopher Tom Harris

chris_harris
PA GYMERIAD RYDECH CHI’N CHWARAE?
Bachgen bach yn y bath

OEDRAN: 21

BLE CAWSOCH CHI EICH MAGU?
Cwmbran, De Cymru.
PA YSGOL GYNRADD AC UWCHRADD FUOCH CHI YNDDYNT:
Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pontypwl.
BLE YDECH CHI’N BYW AR HYN O BRYD:
Rhwng Aberystwyth a Chwmbran.
SUT CAWSOCH CHI EICH YSBRYDOLI I WEITHIO YN Y BYD THEATR:
Gan fy rhieni, gormod o deithiau i Lundain pan oeddwn yn blentyn!
PA BROFIADAU ERAILL YDECH CHI WEDI CAEL YN Y BYD THEATR YNG NGHYMRU:

Rwyf wedi cystadlu mewn nifer o gystadleuthau perfformio ac ysgrifennu yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn enwedig yn Eisteddfod Blaenau Gwent yn 2010 a Bro Morgannwg yn 2012.
Astudiais Ba mewn Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ol dwy flynedd yng Ngholeg Brenhinol aerdydd fel rhan o’r ‘Stiwdio Actorion Ifanc’.
Gweithiais a ‘The Passion’ gyda’r National Theatre of Wales yn Ebrill 2011.
PROFIAD BLAENOROL O WEITHIO GYDA ARAD GOCH?

Rwyf wedi cynorthwyo gyda chlybiau drama ‘Blagur’ ac ‘Agwedd’ ers ddwy flynedd.

Cymerais ran mewn darlleniad sgript gan Elliott Moleba yng Nghwyl Agor Drysau eleni.

SUT YDECH CHI’N TEIMLO AM GAEL BOD YN RHAN O GYNHYRCHIAD CYMRAEG MWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH?

Anhygoel, yn enwedig gan mai dyma fy sioe proffesiynol cyntaf.

PAM DDYLAI POBL DDOD I WELD MORDAITH ANHYGOEL MADOG?

Yn benaf, bydd hwn yn siawns i’r gynulleidfa fynd ar daith anhygeol, i deimlo’n ifanc unwaith eto!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s